ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 9.12.2011 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom na rok 2011 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu