ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 16.3.2012 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu