ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 13.4.2012 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Vystúpenie starostu obce vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu