Záverečný účet Obce Hradište pod Vrátnom za rok 2011

si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohy k záverečnému účtu obce si môžete stiahnuť po kliknutí na ikony:

Plnenie príjmov k 31.12.2011

Plnenie výdavkov k 31.12.2011

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu na rok 2011