ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.10.2012 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Podpísané uznesenia starostom obce podľa §12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Pozastavený výkon uznesenia starostom obce podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu