ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 8.3.2013 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu