Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2012 k 30.6.2013

Celé znenie monitorovacej správy si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.