ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.8.2013 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zaápisnici - vyhlášku o voľbe hlavného kontrolóra obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.