ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 13.12.2013 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k poslednej úprave programového rozpočtu na rok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú poslednú úpravu programového rozpočtu na rok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený programový rozpočet na rok 2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA/VZN-platné.