Záverečný účet Obce Hradište pod Vrátnom za rok 2013

si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohy k záverečnému účtu obce si môžete stiahnuť po kliknutí na ikony:

Plnenie príjmov k 31.12.2013

Plnenie výdavkov k 31.12.2013

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu na rok 2013