Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2014 k 30.6.2014

Celé znenie monitorovacej správy si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.