ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.6.2014 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k hodnoteniu plnenia programového rozpočtu na rok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 1. úpravy programového rozpočtu na rok 2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Prvá úprava programového rozpočtu na rok 2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu