ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 24.10.2014 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Zhodnotenie volebného obdobia 2010-2014 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu