Celé znenie Oznámenia starostu obce o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.