ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 20.3.2015 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Prvá úprava rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu