ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.5.2023 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Záverečný účet za rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k prvej úprave rozpočtu na rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú Prvú úpravu rozpočtu na rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu