ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.12.2015 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k poslednej úprave rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú poslednú úpravu programového rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený rozpočet na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Schválené všeobecne záväzné nariadenia nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA/VZN-platné.