ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.11.2022 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu