Dokument Komunitný plán sociálnych služieb Obce Hradište pod Vrátnom 2022-2030 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.