PODMIENKY VOLEBNEJ KAMPANE PRE VOĽBY PREZIDENTA SR 2014 V HRADIŠTI POD VRÁTNOM


Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne.

Prezentácia jednotlivých kandidátov prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná každý pracovný deň v čase od 16.00 do 17.00 hod. v zákonom stanovenom období predvolebnej kampane. Výšku poplatku za hlásenie upravuje VZN č. 38/2013. Predvolebné šoty treba doručiť na CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách zapisovateľke miestnej volebnej komisie.
Prezentácia jednotlivých kandidátov na internetovej stránke obce z technických príčin nie je možná.
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú jednotliví kandidáti k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené vo VZN č. 38/2013. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.

Zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom je:
Mária Ferančíková, Hradište pod Vrátnom č. 312,
tel. 034/6581238,
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v Hradišti pod Vrátnom

Dátum: 27.2.2014

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom