Zápisnicu okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom z volieb prezidenta SR - 2.kolo si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.