Výsledky volieb prezidenta SR 2019 vo volebnom okrsku č.1

v obci Hradište pod Vrátnom

30.3.2019 – II.kolo

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                               588

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                            305

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                          305

Počet platných hlasov odovzdaných  pre všetkých kandidátov                302    

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 

1. Zuzana Čaputová, Mgr.                                         190

2. Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD.                                  112