Obec Hradište pod Vrátnom určuje pre predvolebnú kampaň pre Voľby prezidenta SR 16. a 30. marca 2019 použitie masovo-komunikačných prostriedkov za nasledovných podmienok.

Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne.
Používanie obecného rozhlasu a webovej stránky obce  sa nepovoľuje. Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania predvolebných zhromaždení pre informáciu občanov. 
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú jednotliví kandidáti k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené vo VZN č. 38/2013. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území Obce Hradište pod Vrátnom upravuje VZN č. 44/2017.