Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby prezidenta SR na deň

16.marec 2019.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

30.marca 2019

Rozhodnutie, ktoré vyšlo v zbierke zákonov si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

v Hradišti pod Vrátnom 15.1.2019
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Obci Hradište pod Vrátnom pre konanie volieb prezidenta SR je 1 volebný okrsok. Miestnosť pre uskutočnenie volieb je veľká zasadačka obecného úradu.

Zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom je: Mária Ferančíková, Hradište pod Vrátnom č. 312.

v Hradišti pod Vrátnom 30.1.2019
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v Hradišti pod Vrátnom 6.2.2019
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce