Zápisnicu okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom z volieb do NR SR 2023 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.