Podľa § 49 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na Rozhodnutie predsedu NR SR č.307/2015 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 12.11.2015 môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena alebo náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do pondelka dňa 11.01.2016 do 24.00 hod. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti. Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo vyššie uvedenej lehote bude akceptované aj telefonické oznámenie na mobilnom čísle +421908792498.