Predseda Národnej rady SR vyhlásil Voľby do Európskeho parlamentu v SR na deň

25.máj 2019.

 

Rozhodnutie, ktoré vyšlo v zbierke zákonov si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

v Hradišti pod Vrátnom 6.2.2019
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce