Prierez školskými podujatiami konanými v školskom roku 2005 – 2006.

Detský karneval.
Dňa 19 februára 2006 sa konal v sále Kultúrneho domu už tradičný detský fašiangový karneval. Celé podujatie pripravila Základná škola pod vedením riaditeľky Štefánie Gašparíkovej. Do karnevalu sa zapojilo veľmi veľa masiek ich počet bol až 74 masiek . Každá maska pri vstupe obdržala občerstvenie a dostala pridelené číslo. Najväčší záujem bol o tombolu v ktorej bolo v tomto roku 128 cien. Tombolových lístkov sa predalo viac ako tisíc kusov. Celé podujatie maškarného plesu konferovala pani učiteľka Sadloňová Andrea o hudobný doprovod sa postaral discjockey z Osuského. Mašakarný ples sa rozprúdil do veľmi dobrej zábavy. Všetci zamestnanci školy počnúc samotnou riaditeľkou boli prezlečený do masiek a spolu s deťmi tancovali a zabávali sa . Tombola sa žrebovala na 4 krát pretože cien bolo veľmi veľa. V sále bolo veľmi veľa ľudí a tak plná sála už dávno nebola , niektorí návštevníci si nemali ani kde sadnúť. V sále bolo príjemne teplo , pretože sa vykurovalo zapožičanými kachľami od Miloša Filu. Celý karneval dopadol nad očakávanie dobre a všetci boli spokojní.

Na koniec fašiangu pochovanie basy.
Dňa 26. februára 2005 Základná škola s materskou školou v spolupráci s dychovou hudbou Hradišťanka pripravili pochovávanie basy v sále kultúrneho domu. Celé podujatie sa začalo sprievodom masiek cez dedinu kde k sprievodu sa pridávali občania až z toho bol veľký sprievod. V sále sa začalo podujatie krátkym kultúrnym programom detí zo základnej školy s témou fašiangových tradícií. Do tanca hrala hudobná skupina z našej dychovky. Opäť bola nabitá sála kultúrneho domu tak že nebolo miesta na sedenie, avšak naši ľudia sa akosi zabudli baviť a okrem detí netancoval nikto z dospelých Samotný program pochovania basy začali členovia dychovky smútočným pochodom cez celú sálu. No a potom každý z prítomných čakal z koho si tento rok urobia muzikanti srandu. A tí veru nikoho nešetrili začali od starostu , prešli vedenie družstva, poľovníkov, futbalistov, ale nešetrili ani Martina Vulgana / Jantového/ , ktorý dostal darom bycikel od predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. Farár v podaní poslanca Obecného zastupiteľstva Jána Krištofa proste nemá chybu. Celé podujatie bolo veľmi dobre pripravené na stoloch boli napečené Božie milosti, šišky, podával sa čaj. To všetko zorganizovala riaditeľka školy Štefánia Gašparíková so svojimi zamestnancami. Akcia dopadla veľmi dobre je len na škodu ,že ihneď po skončení pochovávania basy všetci ľudia stali a ako na povel opustili sálu tento jav je na Hradišti tiež už tradícia.

Vynášanie Moreny – príchod jari
Dňa 9. apríla 2006 sa konala v obci akcia pod názvom Vynášanie Moreny – príchod jari. Toto podujatie pripravila základná škola Hradište pod Vrátnom v zmysle projektu „Nech sa nám netúľajú“ Veľmi pekné pásmo s pesničkami básničkami mali pripravené deti našej školy Sprievod začal v Základnej škole obišiel cez dedinu a skončil pri kanáli , kde účastníci pochodu zapálili Morenu a hodili ju do potoka ako symbol ukončenia zimy a oslávenie príchodu jari. Na podujatí bolo hodne ľudí, ktorí boli dosť prekvapený, že čo sa to za akciu v obci deje. Viacerí starší si to pochvaľovali pretože im to pripomenulo starodávne tradície, a to aj zmyslom celého projektu , ktorý Základná škola v Hradišti pod Vrátnom predvádza. Ukázať a priblížiť pôvodné starodávne tradície súčasnej verejnosti. Na záver deti pri kultúrnom dome zaspievali a zatancovali . Všetkým prítomným sa to páčilo a deti odmenili potleskom. Potom všetci odišli do veľkej zasadačky obecného úradu, kde Základná škola predstavila výstavu s tématikou Veľkonočných sviatkov.

MDD – deň detí tentoraz v areáli Základnej školy.
Oslava MDD sa v tomto roku konala až 10. júna 2006 , pretože pôvodný termín osláv 3. 6.2006 musel byť preložený z dôvodu nepriaznivého počasia. Oslava dňa deti sa teraz pre zmenu konala v areáli Základnej školy. Boli tu pripravené rôzne súťaže pre tých najmenších ale aj tých starších. Na podujatí sa zúčastnilo asi 70 detí a 40 rodičov , ktorí si celé podujatie veľmi pochvaľovali , pretože sem mohli prísť rodičia aj s tými najmenšími ratolesťami , boli tu po ruke sociálne zariadenia , bo tu bufet , bola vatra na opekanie špekáčiek. Čas tentoraz vyšiel nebolo moc teplo a tak deti sa mohli vyblázniť do sýta. Najväčšie očakávanie detí bolo až keď nastali spoločné súťaže , preťahovanie lanom a iné no a na koniec súťaž v pojedaní torty. Podujatie bolo veľmi dobre pripravené po organizačnej stránke a všetci účastníci si to len pochvaľovali . Nakoniec riaditeľka Základnej školy všetkým poďakovala a deň detí ukončila o 19.00 hod.

Pálenie Jánskeho ohňa
Dňa 23. júna 2006 sa vo večerných hodinách konalo podujatie Pálenie Jánskeho ohňa a hľadanie pokladu. Celú akciu pripravila Základná škola , ktorá sa postarala o zabezpečenie celého podujatia veľmi dobre . Rodičia so svojimi deťmi prišli k chate LANKE , kde sa celá akcia odohrávala. Na Úvod mali deti základnej školy pripravený krátky kultúrny program, no a potom sa slávnostne zapálila Jánska vatra. Deti si opiekli špekáčiky a potom sa vybrali po skupinách hľadať poklad. Akcia sa skončila vo večerných hodinách skoro pri polnoci. Toto pripomenutie si starých tradícií bolo opäť jednou z veľmi dobre pripravených podujatí , ktoré Základná škola v tomto roku vykonala. Dary zeme

Dary Zeme
Dňa 19.10.2006 sa vo veľkej zasadačke obecného úradu konalo podujatie Dary Zeme, ktoré pripravila základná škola v Hradišti pod Vrátnom. Pre spestrenie podujatia bola vyhlásená súťaž o najlepší jablkový koláč, zo všetkých koláčov , ktoré priniesli mamičky školopovinných detí. Celú prípravu ako aj naaranžovanie miestnosti pripravili učiteľky a zamestnanci Základnej školy pod vedením riaditeľky Štefánie Gašparíkovej. Podujatia sa zúčastnilo hodne rodičov až bola zasadačka miestami riadne preplnená. Podujatie pozdravil starosta obce ako aj miestny pán farár , ktorý taktiež priniesol plody z farskej záhrady. Podujatie bolo veľmi dobre pripravené po organizačnej stránke a všetky vystavené plody jesene boli krásne . V súťaži o najväčší svetlonos vyhrala tekvica od Jána Svatíka Hradište pod Vrátnom č.280.

Starodávna zabíjačka v Základnej škole.
Dňa 17. novembra 2006 sa konala v Základnej škole v Hradišti pod Vrátnom ďalšia akcia z projektu „ Nech sa nám netúľajú“, ktorú základná škola vyhrala v súťaži Jednota Henkel Slovensko. V priebehu celého roka škola pripravovala podujatia podľa starodávnych zvykov ako bolo vynášanie Moreny , či pochovávanie basy , stavanie mája, pálenie Jánskych ohňov, výstavu dary zeme a na záver tohto projektu škola pripravila klasickú dedinskú zabíjačku. Bola to veľmi dobre pripravená akcia , kde ako vždy výrazne pomohli všetci rodičia detí. Hlavný majster mäsiar bol Marián Filo , ktorý celú ošípanú perfektne rozobral rozdelil mäso a pripravil veľmi dobré výrobky akými bola tlačenka, jatrničky, krvavničky ako aj klobásky. Ženy , ktoré pomáhali v kuchyni potom všetky tieto výrobky upiekli a začala sa hostina pre všetkých. Pohostiť sa prišlo hodne ľudí najstarší prišiel Jakub Piroha /85 rokov/, ktorý mladým porozprával veľmi veľa zážitkov zo svojich mladých čias. Neskôr keď už bola dobrá nálada o hudbu a pesničky sa postaral Marián Gašparík manžel pani riaditeľky Gašparíkovej.