Predkladáme vám oznámenie o výnose verejnej zbierky na opravu budovy základnej školy s materskou školou v Hradišti pod Vrátnom.

Celé vyúčtovanie verejnej zbierky na opravu budovy základnej školy s materskou školou v Hradišti pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.