Dovoľte, aby sme Vás oslovili a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom. Asignáciu môže vykonať každá fyzická osoba (zamestnanec, majiteľ, konateľ) alebo aj Vaša spoločnosť ako právnická osoba.

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Po kliknutí na ikonu si môžete stiahnúť predvyplnené tlačivo.