Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom zvládania stresu a záťažových situácii v roku 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu