Dňa 27. februára 2006 sa vo veľkej zasadačke stretli členovia JDS /Jednoty dôchodcov Slovenska/ v Hradišti pod Vrátnom na svojej výročnej členskej schôdzi. Schôdzu zahájila predsedníčka JDS pani Mária Lišková /rod.Mikušovičová/, ktorá privítala starostu obce ako aj všetkých prítomných.

Predsedníčka JDS predniesla výročnú správu o činnosti organizácie a predniesla plán práce na rok 2006 . Správu revíznej komisie prečítala Anna Filová /rod. Balážová/ a návrh rozpočtu ako aj finančnú situáciu JDS predniesla Jarmila Filová. Diskusia bola hodne aktívna pretože viacerí dôchodci chceli využiť prítomnosť starostu a tak po jeho pozdrave sa obracali s otázkami na starostu obce ohľadom vývozu smetí separácie odpadu ako aj s inými otázkami. Diskusia bola dosť dlhá ale veľmi vecná .Po úradných oficiálnostiach sa potom všetci prítomní pohostili veľmi dobrým gulášom, ktorý navarila Berta Masárová. Účasť dôchodcov na tejto výročnej členskej schôdzi bola 67 prítomných členov z celkového počtu 83.