Dňa 28. decembra 2006 sa stretli už tradične členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Hradišti pod Vrátnom na posedení pri vianočnom stromčeku.

Na úvod všetkých privítala predsedkyňa JDS v Hradišti pod Vrátnom pani Mária Lišková.

Dôchodcom sa potom prihovoril starosta obce Ing. Ivan Hatiar a miestny pán farár Jozef Ščepko. Obaja poďakovali dôchodcom za obetavú prácu , ktorú vykonali v prospech obce ale aj cirkvi samotnej pri úprave obecných aj cirkevných priestranstiev. Potom sa dôchodcovia zabavili, zaspievali si spolu s matkou pána farára, ktorá veľmi dobre hrá na fúkaciu harmoniku