Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.