Kam vyhodiť rúška a respirátory ?

"Problematikou sa ministerstvo životného prostredia intenzívne zaoberá. Rezort oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o stanovisko. Pre túto chvíľu platí, že použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu," uviedol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Do triedeného odpadu nevyhadzujte ani papierové vreckovky, tie do modrých kontajnerov nepatria ani v bežnej situácii.

Ako správne zlikvidovať použité rúška a respirátory ?

"Použité rúška či respirátory treba dať do plastového obalu – tašky, vreca... Umyť si ruky, obal pevne uzavrieť a dať do nevytriedeného komunálneho odpadu. Následne si samozrejme opäť umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel," vysvetľuje Ferenčák.

Čím menej odpadu, tým lepšie .

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom zberových spoločností, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu, buďte preto ohľaduplní a dbajte viac ako inokedy na množstvo produkovaného odpadu a jeho správne triedenie.

  • Nakupujte len nevyhnutné veci, aby ste eliminovali množstvo vyprodukovaného odpadu, a neplytvajte potravinami, znížite tak množstvo odpadu.
  • Dbajte na to, aby ste do triedeného odpadu vyhadzovali riadne stlačené fľaše, krabice a iné obaly, čím sa naplno využije kapacita kontajnerov.
  • Neukladajte odpad vedľa kontajnerov. Pracovníci zberových služieb nie sú voči vírusu imúnni, nezvyšujte riziko ich nakazenia tým, že ich budete vystavovať manipulácii s odpadom mimo smetných košov.
  • Ak máte doma odpad, ktorý je potrebné odovzdať na zbernom dvore, a neohrozuje vás v domácom prostredí, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr. Zberný dvor je v súčasnosti uzatvorený do odvolania.

 Ing. Peter Turza

         riaditeľ

Technické služby Senica, a.s.