Celé znenie upovedomenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.