INTERVAL ZBERU a VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - PLASTY, KOVOVÉ OBALY (=žlté vrecia), SKLO (=zelené vrecia) v roku 2024

vždy o 7.00 hod.

Mesiac Vrecia / deň
Január 11
Február -
Marec 13 (streda)
Apríl 11
Máj 16
Jún 13
Júl 11
August 15
September 12
Október 10
November 14
December 12

 Jedlý olej treba vykladať spolu s plastmi!