Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2024

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO

3.1.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

17.1.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

31.1.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

14.2.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

28.2.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

13.3.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

27.3.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

10.4.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

24.4.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

9.5.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

22.5.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.6.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

19.6.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.7.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

17.7.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

31.7.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

14.8.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

28.8.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

11.9.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

25.9.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

9.10.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

23.10.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

6.11.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

20.11.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

4.12.2024

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

18.12.2024

13.00-17.00

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera v malom množstve bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina (bez hliny a kameňov!), konáre sa umiestňuje na zem – na miesto na to určené vo dvore obecného úradu v malom množstve bezplatne.

Každá domácnosť má nárok doviezť veľkoobjemový odpad, DSO, biologicky rozložiteľný odpad najviac o rozsahu jedného prívesného vozíka za rok. Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť na skládku do Jablonice smerom na Senicu za poplatok (nie na zberný dvor do Jablonice!), do zberného dvora v Senici za poplatok alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Väčšie množstvo konárov sa štiepkuje priamo u majiteľa. Službu štiepkovania si treba objednať na obecnom úrade.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať drobný komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Separovaný odpad (plasty, kovy, sklo, jedlé oleje...) sa zbierajú mesačne po obci podľa rozpisu. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.