Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 13x a 16x v roku 2024
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
2.1.2024 áno áno nie
16.1.2024 áno nie nie
30.1.2024 áno áno nie
13.2.2024 áno nie nie
27.2.2024 áno áno nie
12.3.2024 áno nie nie
26.3.2024 áno áno áno
9.4.2024 áno nie áno
23.4.2024 áno áno áno
7.5.2024 áno nie áno
21.5.2024 áno áno áno
4.6.2024 áno nie áno
18.6.2024 áno áno áno
2.7.2024 áno nie áno
16.7.2024 áno áno áno
30.7.2024 áno nie áno
13.8.2024 áno áno áno
27.8.2024 áno nie áno
10.9.2024 áno áno áno
24.9.2024 áno nie áno
8.10.2024 áno áno áno
22.10.2024 áno nie áno
5.11.2024 áno áno nie
19.11.2024 áno nie nie
3.12.2024 áno áno nie
17.12.2024 áno nie nie
31.12.2024 áno áno nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
11.1.2024 áno nie nie
25.1.2024 áno áno nie
8.2.2024 áno nie nie
22.2.2024 áno áno nie
7.3.2024 áno nie nie
21.3.2024 áno áno áno
4.4.2024 áno nie áno
18.4.2024 áno áno áno
2.5.2024 áno nie áno
16.5.2024 áno áno áno
30.5.2024 áno nie áno
13.6.2024 áno áno áno
27.6.2024 áno nie áno
11.7.2024 áno áno áno
25.7.2024 áno nie áno
8.8.2024 áno áno áno
22.8.2024 áno nie áno
5.9.2024 áno áno áno
19.9.2024 áno nie áno
3.10.2024 áno áno áno
17.10.2024 áno nie áno
31.10.2024 áno áno nie
14.11.2024 áno nie nie
28.11.2024 áno áno nie
12.12.2024 áno nie nie
28.12.2024 áno áno nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.