Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.