Obecný úrad je možné do 9.12.2021 osobne navštíviť len v nevyhnutnom prípade, ak nie je možné neodkladnú záležitosť vybaviť telefonicky, mailom alebo poštou.

Uznesenie vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24.novembra 2021, ktorým je vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Uznesenie vlády SR č. 772/2021 zo dňa 14.decembra 2021, ktorým sa aktualizujú opatrenia v súvislosti s platným núdzovým stavom a zákazom vychádzania vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Prenosy svätých omší je možné aj naďalej sledovať denne v televízii, rozhlase a na internete. Zoznam bohoslužieb môžete nájsť na stránke dokostola.sk po kliknutí tu.

Všetky aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na stránke úradu po kliknutí tu.

Ako nakladať s odpadom v čase pandémie koronavírusu si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Popis koronavíru COVID-19 a ako sa správať v čase pandémie si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Knižnica na obecnom úrade bude zatvorená do odvolania.

V prípade prejavov chrípky – bolesť hrdla, hlavy, nádcha, kašeľ, zvýšená teplota odporúčame kontaktovať svojho všeobecného lekára telefonicky.

Informácie k novému koronavírusu COVID-19 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na príslušnú ikonu.

Základné informácie

Čo robiť, ak prichádzate z postihnutých oblastí?

Ako znížiť riziko infekcie?