Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schválilo na svojom rokovaní dňa 30.1.2008 pod uznesením č. 9 / 2008 nasledovné ceny služieb spojené s použitím domu smútku a prepožičanie miesta pre hrob.

1. prepožičanie obradnej siene domu smútku: 3,31 €

2. za použitie chladiarenského zariadenia za každý prvý až štvrtý deň: 1,32 €

Za piaty a každý ďalší deň: 2,65 €

Sadzby prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk
Cenník v mene euro platný od 1.1.2009

Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom na svojom rokovaní dňa 9.12.2009 schválilo VZN č. 23 o iných poplatkoch platné od 1.1.2010.

1. za miesto pre uloženie zosnulého schválené podľa VZN č.23 §12: 3,40 €