Celú zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk na obstaranie zákazky "Dodávka a montáž detského ihriska" si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.