Okresný úrad Trnava odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie o prerušení konania na stavbu "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie rozhodnutia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.