Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie o potvrdení zrušenia Rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OOP3-2015/037492-01 zo dňa 18.12.2015 na stavbu "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie rozhodnutia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.