Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu .