P O Z V Á N K A

Obec Hradište pod Vrátnom Vás pozýva na slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodákovi básnikovi Jánovi Rakovi dňa 13. septembra 2009 o 15.00 hod v Kultúrnom dome s nasledovným programom:

  • slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Kultúrneho domu - pani Zita Furková
  • privítanie hostí
  • báseň
  • príhovor starostu obce
  • báseň
  • spomienka na básnika Jána Raka - pani Zita Furková
  • báseň
  • spomienka na básnika , otca - MUDr. Ján Rak
  • báseň
  • na záver vystúpenie Dychovej Hudby Hradišťanka

Tešíme sa na Vašu účasť