V nedeľu 6. novembra 2011 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 70, 80 a 90 rokov a členov Jednoty dôchodcov na Slovensku pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Na úvod zástupca starostu privítal prítomných, minútou ticha si všetci uctili pamiatku jubilantov, ktorí v tomto roku zosnuli. Nasledovali gratulácie prítomným jubilantom a ocenenie kvetom a drobným darčekom. Deti zo základnej školy si pripravili krátke recitačné a spevácke pásmo. Zaujímavým sólom prekvapil František Beleš a spolu s partnerkou Silvinkou predviedli vynikajúce tanečné kreácie.
Po občerstvení poľovníckym gulášom a zákuskami pokračovala tanečná zábava za sprievodu DH Hradišťanky.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Fotografie si môžete objednať tu.

Objednávka

Vzorová objednávka

Poďakovanie spoluorganizátorom a sponzorom:
JDS, poslanci OZ, vdp. Jozef Ščepko, ZŠ Hradište p.Vr., František Beleš a Silvia Havlíková, Poľovnícke združenie Hradište-Osuské, DH Hradišťanka, Lekáreň Herbária, ROSAL, Kovovýroba Leška, COOP Jednota.