Strojárenská výroba produktov všetkého druhu.
Prevádzka sa nachádza hneď vedľa vrátnice Poľnohospodárskeho družstva Vrátno Hradište pod Vrátnom.

KOVOVÝROBA – Stanislav Leška ml.
Hradište pod Vrátnom č.1
906 12 Hradište pod Vrátnom

Objednávky prijíma
Stanislav Leška ml. – majiteľ firmy 0903 /691 242
Stanislav Leška st. - 0903 / 742 691