Preprava materiálu vozidlom LIAZ aj s vlekom,
manipulácia, prevoz a približovanie drevnej guľatiny
vozidlom TATRA 148 – HARA.
Sprostredkovanie výkopových prác

Autodoprava Marcel Pantúček
Hradište pod Vrátnom č. 214
906 12 Hradište pod Vrátnom

Č.tel.: 0905 / 207 281
IČO: 37770136
DIČ: SK1020126723